Als je een willekeurig iemand op straat zou aanspreken en zou vragen of hij/zij begaan is met alles wat leeft en groeit op deze aarde, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk ‘ja’ te horen. Vraag je iemand of duurzaamheid altijd op nummer één staat en je hier ook naar handelt en leeft, dan zal het antwoord minder rotsvast zijn.

Onder invloed van onder andere media zijn we ons wel steeds meer bewust van de noodzaak om ons gedrag te veranderen. Dat zal echter alleen slagen als we vaste patronen doorbreken en los kunnen laten.Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam is al een hele grote stap. De vervolgstap vergt moed en offers, het betekent namelijk ook het loslaten van dingen die wij in overvloed hebben. In tijden van schaarste leer je te leven met wat er is. In onze economie is hier geen sprake van. Een groter huis, een grotere auto een luxe vakantie. Wij hechten nog steeds veel waarde aan kapitaal. 

Voor bedrijven is dat vaak niet anders. Het belang van economische groei staat nog altijd voorop. De uitdaging is om er samen voor te zorgen dat we een duurzame economie opzetten. Een duurzame economie betekent dat we ons bewust zijn dat alles met elkaar verbonden is, dat we onderdeel zijn van het geheel en dat we dit bewustzijn omzetten naar duurzame alternatieven. Een economie waarin kapitaalstromen een duurzaam karakter krijgen. Neem als voorbeeld de EU-duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze te verwezenlijken, zijn aanzienlijke investeringen vereist. Alleen al in de sectoren klimaat en energie, zou naar raming jaarlijks 180 miljard EUR extra moeten worden geïnvesteerd om tegen 2030 de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Een substantieel deel van deze financiële stromen zal van de particuliere sector moeten komen. Om deze investeringskloof te dichten, zullen kapitaalstromen sterk moeten worden omgebogen naar duurzamere beleggingen en moet er een grondig omdenken komen van het Europese financiële raamwerk. Alleen op collectieve basis realiseer je een duurzame economie!

Impact

De kracht van de wereld een stukje beter maken zit in het collectief. De werkelijke impact ligt bij het bedrijfsleven, of beter gezegd, bij de mensen die in die bedrijven leidinggeven en werken. Daar moet de verandering naar een hoger (zelf)bewustzijn van de organisatie plaatsvinden. Niet alleen om bij te dragen aan een duurzamere samenleving, maar ook voor de duurzaamheid van de organisatie zelf. (conscious business). Want steeds meer zullen mensen  – zowel klanten als medewerkers en partners – zich in de toekomst willen identificeren met een betekenisvol bedrijf.

Zelfbewustzijn

Wij realiseren ons als geen ander, en hebben ook zelf in de praktijk ervaren, hoe moeilijk het is om binnen een bedrijf ruimte te creëren voor die verandering naar een hoger zelfbewustzijn. Hoe moeizaam het is om mensen vrij te maken, een programma op te zetten, een werk- en denkwijze aan te passen en dat continu gaande te houden. Het dagelijks leven gaat immers voor en het belang van economische groei is nog steeds groot. Ook al is de intrinsieke motivatie aanwezig, het is voor leadership teams en medewerkers niet eenvoudig om in beweging te komen. En dat is in deze tijd nu juist zo hard nodig.

Maar hoe?

Wij helpen bedrijven om zich te ontwikkelen naar een zelfbewuste organisatie. Een organisatie die zich bewust is van het feit dat al het denken en handelen moet leiden tot waardecreatie voor alle betrokken stakeholders, inclusief de wereld er omheen. Een organisatie die ook bereid is om in beweging te komen en over te gaan tot concrete acties.

Ben jij  klaar voor deze duurzame transitie? Wij vertellen je er graag meer over!

Comments are closed